ITA
 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2567-2570 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง ทั่วไป 5 เม.ย. 67
2 นวัตกรรม ก่อร่างสร้างตัว บูรณาการ ยุทธศาสตร์การออกรบ ทั่วไป 26 ก.ย. 66
3 THAMDEE Model สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรมด้วยกิจกรรมโฮมรูม ทั่วไป 16 ส.ค. 66
4 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assesment Report:SAR) ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 19 พ.ค. 66
5 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ต.ค. 65
6 เผยแพร่ผลงาน Best Practice การพัฒนาชุดฝึกคิดเลขเร็วจำนวนเต็ม สำหรับแก้ปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่คิดเลขจำนวนเต็มไม่คล่อง ทั่วไป 9 ต.ค. 65
7 เผยแพร่ผลงาน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ประวัติศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอร์(Jigsaw) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแห ทั่วไป 4 ต.ค. 65
8 No Gift Policy ทั่วไป 8 ก.ย. 65
9 เผยแพร่ผลงาน Best Practice การพัฒนาทักษะ กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ โดยใช้สื่อจาก OBEC Content Center สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง ทั่วไป 6 ก.ย. 65
10 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ทั่วไป 6 พ.ค. 65
11 นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ประจำปี 2564 ทั่วไป 16 มี.ค. 65
12 ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 11 ทั่วไป 3 เม.ย. 63
13 รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2562 ทั่วไป 3 เม.ย. 63
14 โครงการธรรมะทางก้าวหน้า ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั่วไป 3 เม.ย. 63
15 รางวัลแห่งความยินดี ทั่วไป 3 เม.ย. 63
16 ภาพแห่งความภาคภูมิใจ รางวัลนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 3 เม.ย. 63
17 ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐพงค์ สุวรรณโณ ทั่วไป 27 ม.ค. 63
18 รางวัลนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 5 ธ.ค. 62
19 งานวิจัยท้องถิ่น ทั่วไป 5 ธ.ค. 62
20 การรับรายงานตัว มอบตัว และปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 7 เม.ย. 62
21 วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2562 ทั่วไป 7 เม.ย. 62
22 คะแนนO-Netระดับชั้นม.3 ที่เพิ่มขึ้นถึง 3 ปีติตต่อกัน ทั่วไป 7 เม.ย. 62
23 ค่ายส่งเสริมระเบียบวินัยและพฤติกรรม นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 7 เม.ย. 62
24 ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 10 ทั่วไป 7 เม.ย. 62
25 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 7 เม.ย. 62
26 ค่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562 ทั่วไป 7 เม.ย. 62
27 โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 37 ทั่วไป 7 เม.ย. 62
28 แนะแนวการศึกษาต่อ 2562 ทั่วไป 7 เม.ย. 62
29 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ/วิชาชีพ ทั่วไป 7 เม.ย. 62
30 กีฬาประเพณีตะเครียะ-แหลมราษฎร์ ทั่วไป 7 เม.ย. 62
31 รณรงค์ไฟป่า ทั่วไป 7 เม.ย. 62
32 กิจกรรมจิตอาสา ทั่วไป 7 เม.ย. 62
33 กิจกรรมบริการวิชาการและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชน ทั่วไป 7 เม.ย. 62
34 การแข่งขันตลกระดับภาคใต้และระดับประเทศ 2561 ทั่วไป 7 เม.ย. 62
35 โครงการ to be number one idol ทั่วไป 7 เม.ย. 62
36 รางวัลเนื่องในงานวันครู 2562 ทั่วไป 7 เม.ย. 62
37 วันครู (16 ม.ค. 2562) ทั่วไป 7 เม.ย. 62
38 สวัสดีปีใหม่ 2562 ทั่วไป 7 เม.ย. 62
39 กิจกรรมสุขสันต์วันคริสต์มาสและสุขสันต์วันปีใหม่ 2019 ทั่วไป 7 เม.ย. 62
40 กิจกรรม วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 ทั่วไป 7 เม.ย. 62
41 มอบอุปกรณ์กีฬา โดย ศิษย์เก่า ทั่วไป 7 เม.ย. 62
42 ยินดีต้อนรับพนักงานธุรการ ทั่วไป 7 เม.ย. 62
43 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั่วไป 7 เม.ย. 62
44 การตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน ทั่วไป 7 เม.ย. 62
45 พิธีวันวชิราวุธ ทั่วไป 21 พ.ย 61
46 ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ทั่วไป 20 พ.ย 61
47 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ทั่วไป 25 ต.ค. 61
48 ทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 3 ต.ค. 61
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒๑๖ ค ทั่วไป 17 ก.ย. 61
50 งานครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทั่วไป 30 ส.ค. 61
51 โครงการคูปองครู 2561 ทั่วไป 30 ส.ค. 61
52 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง ทั่วไป 30 ส.ค. 61
53 สัมมนาโครงการ globe stem 2561 ทั่วไป 19 ส.ค. 61
54 ทัศนศึกษาตามรอยประวัติศาสตร์ ทั่วไป 19 ส.ค. 61
55 ทัศนศึกษาวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 19 ส.ค. 61
56 ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ทั่วไป 19 ส.ค. 61
57 การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน เยาวชน ประชาชน ประจำปี 2561 ทั่วไป 19 ส.ค. 61
58 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทั่วไป 19 ส.ค. 61
59 กิจกรรมเทิดไท้แม่แห่งแผ่นดิน 2561 ทั่วไป 19 ส.ค. 61
60 โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 1 ส.ค. 61
61 กิจกรรมกีฬาควนชะลิกสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 20 ปี 2561 ทั่วไป 1 ส.ค. 61
62 กิจกรรมเพลงบอก ทั่วไป 1 ส.ค. 61
63 หลักสูตรนักถักทอชุมชน ทั่วไป 1 ส.ค. 61
64 การประกวดหนังสั้น ทั่วไป 1 ส.ค. 61
65 พิธีลงนามถวายพระพร ทั่วไป 1 ส.ค. 61
66 ร่วมกิจกรรมการประเมินบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ทั่วไป 9 ก.ค. 61
67 กิจกกรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 9 ก.ค. 61
68 กิจกรรมสุนทรภู่รำลึก 2561 ทั่วไป 27 มิ.ย. 61
69 พิธีสวนสนามลูกเสือ 2561 ทั่วไป 27 มิ.ย. 61
70 รณรงค์กิจกรรม ภายใต้หัวข้อ "เชียร์บอล ไม่พนัน" ทั่วไป 9 มิ.ย. 61
71 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 9 มิ.ย. 61
72 โครงการการพัฒนางานวิจัยสิ่งแวดล้อมในรูปแบบเสต็มศึกษาร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย 2561 ทั่วไป 4 มิ.ย. 61
73 Bio Gang Challenge 2018 ทั่วไป 4 มิ.ย. 61
74 การแข่งขันตอบปัญหาวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั่วไป 26 มี.ค. 61
75 ครูดีในดวงใจ ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 19 ม.ค. 61
76 ครูดีศรีหัวไทร ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 19 ม.ค. 61
77 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.ศ.ธ. รุ่นที่ 9 ทั่วไป 19 ม.ค. 61
78 แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั่วไป 19 ม.ค. 61
79 รางวัลงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๗ ระดับภาค ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั่วไป 19 ม.ค. 61
80 รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 19 ม.ค. 61
81 ผลการแข่งขันธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2560 ทั่วไป 19 ม.ค. 61
82 สรุปกิจกรรมการแข่งขันงานวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 27 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทั่วไป 15 ก.ย. 60
83 ขอแสดงความยินดีกับลูกจ้างประจำที่ได้รับรางวัล Best Practice ประจำปี 2560 ทั่วไป 15 ก.ย. 60
84 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับรางวัล Best Practice ประจำปี 2560 ทั่วไป 15 ก.ย. 60
85 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุน ม.ศ.ธ. รุ่นที่ 9 ทั่วไป 15 ก.ย. 60
86 กิจกรรมกีฬาควนชะลิกสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ทั่วไป 23 ก.ค. 60
87 โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน ทั่วไป 4 ก.ค. 60
88 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทั่วไป 4 ก.ค. 60
89 ขอเชิญเป็นเกียรติและร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง ประจำปีการศึกษา 2560 ทั่วไป 4 ก.ค. 60
90 รางวัล moe awards ปีการศึกษา 2560 ทั่วไป 26 มิ.ย. 60
91 โครงการพัฒนาครูผู้นำแห่งการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทั่วไป 23 มิ.ย. 60
92 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ทั่วไป 9 มิ.ย. 60
93 โครงการ Globe Thailand 2017 ทั่วไป 20 พ.ค. 60
94 ผลการประเมินคัดเลือกผลงานดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ทั่วไป 20 พ.ค. 60
95 โครงการ Bio gang challenge 2017 ทั่วไป 20 พ.ค. 60
96 นักเรียนโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ 3 ปีซ้อน โครงการแข่งขันตอบปัญหาธรรมมะ ทั่วไป 12 ก.พ. 60
97 พระผู้ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย ทั่วไป 6 ก.พ. 60
98 การตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน ทั่วไป 30 พ.ย -1958