ITA
 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

หลักสูตรนักถักทอชุมชน

วันที่ 21 ก.ค.61 ทีมมูลนิธิสยามกัมมาจล ได้ลงพื้นที่ที่อบต.ควนชะลิก เพื่อถอดบทเรียนเยาวชนและจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่มาเข้าร่วมเวที จำนวน 30 คน  ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงเข้าร่วมด้วย
คำถามถอดบทเรียน 
1.ข้อดี / จุดแข็งของตนเอง
2.แรงบันดาลใจในการทำจิตอาสา
3.ประทับใจอะไร (ครู เพื่อน พี่ที่อบต.)
4.เปลี่ยนแปลงอะไร (ความรู้ใหม่ ทำอะไรที่เก่งขึ้น นิสัยที่เปลี่ยนไป)
5.อนาคตอยากเป็นอะไร หรืออยากทำอะไร (ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน)
1 ส.ค. 61 | รับชม : 175 ครั้ง