ITA
 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

เผยแพร่ผลงาน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ประวัติศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอร์(Jigsaw) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแห

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ประวัติศาสตร์  โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย  ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอร์(Jigsaw) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
https://docs.google.com/document/d/1S80p_UOeuxMAPohCWhXeEXWSR8eUKMQO/edit?usp=sharing&ouid=107118747748820524063&rtpof=true&sd=true
4 ต.ค. 65 | รับชม : 76 ครั้ง