• โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

ทำเนียบผู้บริหาร

นายสมปอง สุดเอียด
ครูใหญ่
พ.ศ.2519 - 2521

นายสมควร ณ ตะกั่วทุ่ง
ครูใหญ่
พ.ศ.2521 - 2522

นายสวงค์ ชูกลิ่น
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ.2523 - 2523

นายอุส่าห์ ศิวาโมกข์
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ.2524 - 2528

นายพิศิษฐ์ ทองคำดี
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ.2528 - 2529

นายเปรมประจักษ์ เกิดแก้ว
อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2529 - 2534
ผู้อำนวยการ พ.ศ.2534 - 2544

นายนิติพันธ์ ดำมี
อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2544 - 2547
ผู้อำนวยการ พ.ศ.2547 - 2551

นายคีรี มากสังข์
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2551 - 2557

นายจีรวิทย์ มั่นคงวัฒนะ
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน