• โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

ข่าวทั้งหมด

หัวข้อข่าว วันที่
ครูดีในดวงใจ ปีการศึกษา 256119 ม.ค. 61
ครูดีศรีหัวไทร ปีการศึกษา 256119 ม.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.ศ.ธ. รุ่นที่ 919 ม.ค. 61
แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา19 ม.ค. 61
รางวัลงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๗ ระดับภาค ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 ม.ค. 61
รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 256119 ม.ค. 61
ผลการแข่งขันธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 256019 ม.ค. 61
สรุปกิจกรรมการแข่งขันงานวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 27 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 15 ก.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับลูกจ้างประจำที่ได้รับรางวัล Best Practice ประจำปี 256015 ก.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับรางวัล Best Practice ประจำปี 256015 ก.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุน ม.ศ.ธ. รุ่นที่ 915 ก.ย. 60
กิจกรรมกีฬาควนชะลิกสัมพันธ์ ประจำปี 256023 ก.ค. 60
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน4 ก.ค. 60
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี4 ก.ค. 60
ขอเชิญเป็นเกียรติและร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง ประจำปีการศึกษา 25604 ก.ค. 60
รางวัล moe awards ปีการศึกษา 2560 26 มิ.ย. 60
โครงการพัฒนาครูผู้นำแห่งการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 2123 มิ.ย. 60
โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 9 มิ.ย. 60
โครงการ Globe Thailand 201720 พ.ค. 60
ผลการประเมินคัดเลือกผลงานดีเด่น รางวัล MOE AWARDS 20 พ.ค. 60
โครงการ Bio gang challenge 201720 พ.ค. 60
นักเรียนโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ 3 ปีซ้อน โครงการแข่งขันตอบปัญหาธรรมมะ 12 ก.พ. 60
พระผู้ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย6 ก.พ. 60