• โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
  เลขที่ 201/1 หมู่ที่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • 26231068_1971128769569805_5857931573148070928_n.jpg

  ครูดีในดวงใจ ปีการศึกษา 2561

 • 26734472_919573608199221_5318455754668971668_n.jpg

  ครูดีศรีหัวไทร ปีการศึกษา 2561

 • มศธ.2pptx.jpg

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.ศ.ธ. รุ่นที่ 9

 • pptx.jpg

  แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

 • 1pptx.jpg

  รางวัลงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๗ ระดับภาค ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • มศธ.1pptx.jpg

  รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2561

 • มศธ.3 pptx.jpg

  ผลการแข่งขันธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2560

 • 21433189_855732114583371_3122853921984858620_n.jpg

  สรุปกิจกรรมการแข่งขันงานวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 27 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • 21622192_859806034175979_606027056_n.jpg

  ขอแสดงความยินดีกับลูกจ้างประจำที่ได้รับรางวัล Best Practice ประจำปี 2560

 • 21744601_859806060842643_1845197488_n.jpg

  ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับรางวัล Best Practice ประจำปี 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหาร

นายจีรวิทย์ มั่นคงวัฒนะ

ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง